Przejdź do treści
Strona główna » Blog

Blog

Python: typy danych

Artykuł omawiający typy danych w języku Python

Python: krotka

Krotka (ang. tuple) to uporządkowana i niezmienna kolekcja elementów. Zobacz do czego możesz używać krotek w języku Python.

Python: słownik

Słownik (dictionary) to nieuporządkowany zbiór par (klucz: wartość). Artykuł omawia podstawe zagadnienia związane z pracą z tym typem danych w Pythonie.

Rozwiązywanie układu równań algebraicznych różniczkowych w Pythonie

Artykuł przedstawia rozwiązanie przykładowego ukladu równań różniczkowych i algebraicznych (DAE).

Regulator PID w Pythonie

Regulatory proporcjonalno-całkująco-różnicowe są powszechnie stosowane w przemyśle. W artykule omówiono implementację układu sterowania z regulacją PID.

Wykłady z automatyki

Wykłady i ćwiczenia ze sterowania procesami. Przygotowywane na przestrzeni kilku lat, podczas zajęć ze studentami zagranicznymi na Politechnice Krakowskiej.

Python dla inżynierów

Lista bibliotek Pythona dla każdego procesu, którą inżynierowie operacyjni powinni znać.

Regresja liniowa

Artykuł na temat regresji liniowej przy użyciu biblioteki scikitlearn