Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Wykres Gantta w MS Excel

Wykres Gantta w MS Excel

Czym jest wykres Gantta?

Wykres Gantta jest powszechnie używany do graficznego przedstawienia harmonogramu projektu. Jest to rodzaj wykresu słupkowego przedstawiającego daty rozpoczęcia i zakończenia etapów projektu. Z artykułu dowiesz się jak wykonać wykres Gantta w MS Excel.

Jak zrobić wykres Gantta?

Aby narysować wykres Gantta w MS Excel najpierw należy przygotować przykładowe dane. Będą one się składały z kolumn zawierających następujące: nazwę etapu projektu, datę rozpoczęcia oraz czas trwania danego etapu, tak jak to przedstawiono na rysunku poniżej.

Dane do wykresu Gantta w Excelu
Dane do wykresu Gantta

Natępnie zaznaczamy wszystkie komórki (punkt A na rys. poniżej), po czym ze wstążki wybieramy w kolejności „Wstawianie”, „Wykres kolumnowy lub słupkowy” (punkt B) i „Skumulowany słupkowy” (punkt C).

Wstawianie wykresu skumulowanego słupkowego
Wstawianie wykresu skumulowanego słupkowego

Po wstawieniu wykresu należy usunąć niebieską część słupków, dzięki czemu na wykresie pozostanie jedynie czas trwania poszczególnych etapów. W tym celu klikamy dwukrotnie na niebieską część dowolnego słupka (punkt A na poniższym rysunku). W menu „Formatowanie serii danych” wybieramy „Wypełnienie” (punkt B), a następnie zaznaczmy „Brak wypełnienia” (punkt C).

Edycja wykresu Gantta
Edycja wykresu

Wykres możemy dowolnie edytować, tak jak to robimy dla dowolnych wykresów w Excelu. Możemy zmienić tytuł wykresu klikając go dwukrotnie czy usunąć etykietę „Data rozpoczęcia”, otrzymując wykres jak poniżej.

Wykres Gantta - ostateczna postać
Ostateczna forma wykresu Gantta

Jeśli chcesz nauczyć się korzystać z Excela, to zapraszamy do wzięcia udziału w naszych kursach MS Excel, które odbywają się zdalnie lub stacjonarnie w Krakowie. Zapraszamy również do wzięcia udziału w kursach programowania.

#Wykres Gantta Excel